CORRIGEREN OF REDIGEREN

 

KIEZEN VOOR CORRIGEREN OF REDIGEREN?

Een zakelijke tekst leest zoveel fijner als die foutloos en samenhangend is. Lezers blijven geboeid en zijn nieuwsgierig naar wat er nog komt. Hierdoor gaan zij jou en je bedrijf meer waarderen. Het imago vaart er wel bij.

 

Lees hieronder de verschillen tussen corrigeren en redigeren. En waarom je beter voor redigeren kunt kiezen.

CORRIGEREN IN HET KORT

Grammatica, spelling en interpunctie gelijk corrigeren in de tekst. Hierdoor krijgt je tekst een professionele uitstraling, wat lezers zeer waarderen. Jouw imago vaart hier wel bij.

Redigeren in het kort

 • Grammatica
 • Spelling
 • Interpunctie

EN:

 • Checken op signaalwoorden
 • Checken structuur
 • Checken stijl

Het is de keus van de schrijver hoe hij zijn doelgroep aanspreekt. Als de tekst daartoe aanleiding geeft, adviseer ik hierover.

Voorstellen voor herschrijven of ingrijpende wijzigingen overleg ik eerst met de opdrachtgever.

De overeenkomst tussen een gecorrigeerde en geredigeerde tekst is dat ze in ieder geval beide foutloos zijn. Het verschil zit hem in de leesbaarheid. Een foutloze tekst is niet per se fijn leesbaar.

Bij zakelijke tekstcorrectie ligt de focus op alle tik- en spelfoutjes, d's en t's, punten en komma's. Dus: grammatica, interpunctie en spelling.

Zakelijk redigeren houdt meer in dan alleen de basis tekstcorrectie.

 • Checken op voldoende signaalwoorden (daarom, omdat, maar, etc.) Deze woorden zorgen voor een goede verbinding van zinnen.
 • Checken op logische opbouw van de tekstdelen
  De tekst vormt een logisch geheel als deze niet van de hak op de tak springt en als informatie die bij elkaar hoort, ook bij elkaar staat.
 • Checken op scanbaarheid
  Prikkelende tussenkopjes triggeren de lezer om verder te lezen.

Wil je een echte killertekst? Kies dan voor redigeren.

STRIPPENKAART

Neem een strippenkaart à
€ 450,00 voor 10 uur.
Zet mij in als het jou uitkomt.
De strippenkaart is een jaar geldig.
Eén bedrag zonder extra kosten per woord.
Is zowel voor corrigeren als redigeren.
Let wel: Redigeren kost meer tijd dan alleen tekstcorrectie

Hoe ik te werk ga

Mijn leidraad is het RED-model van Wim Daniels. Dit is een afgeleide van het CCC-model van Jan Renkema. RED staat voor redactie en voor Regels Eenheid en Doelgroep. Onder deze drie pijlers staan 23 punten gerangschikt die onderverdeeld zijn in vijf niveaus: Presentatie, Formulering, Opbouw, Inhoud en Tekstsoort. Door al deze punten bij redactie mee te nemen, blijft er geen fout meer zitten.

Bij redigeren kijk ik dus niet alleen naar de spelling, grammatica en interpunctie. Ik stel de vragen: zit er samenhang tussen de alinea's? Is het een lopend verhaal of moet er geschoven worden met de tekst? Past de tekst bij de doelgroep? Zit er consistentie in? Is de tekst congruent?Voorbeeld:
Consistentie is wanneer je in een tekst dezelfde soort woorden of spelling gebruikt. Zo kun je geluidhinder schrijven, maar ook geluidshinder is goed. Dan schrijf je in de hele tekst alle samenstellingen die op twee manieren geschreven kunnen worden met een tussen s of zonder tussen s. Maar niet dan wel en dan niet. Dat maakt een tekst slordig.

Een tekst is congruent als het onderwerp en de persoonsvorm in getal bij elkaar passen. Voorbeeld: de media heeft ... is fout. De media hebben ... is juist.