PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fijn Leesbaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fijn Leesbaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fijn Leesbaar verstrekt. Fijn Leesbaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM Fijn Leesbaar GEGEVENS NODIG HEEFT

Fijn Leesbaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fijn Leesbaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van uw bedrijfscorrespondentie of redactiewerk.

HOE LANG Fijn Leesbaar GEGEVENS BEWAART

Fijn Leesbaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fijn Leesbaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fijn Leesbaar worden (vooralsnog) geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wanneer het zakelijk gezien voor Fijn Leesbaar nodig is algemene bezoekgegevens, (het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt) bij te houden, laat Fijn Leesbaar dit weten via deze privacyverklaring. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fijn Leesbaar gebruikt deze informatie dan alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Fijn Leesbaar maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nienke@fijnleesbaar.nl. Fijn Leesbaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Fijn Leesbaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fijn Leesbaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fijn Leesbaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fijn Leesbaar op via nienke@fijnleesbaar.nl. Https://www.fijnleesbaar.nl is een website van Fijn Leesbaar. Fijn Leesbaar is als volgt te bereiken:

Postadres: Reigerplantsoen 6

Vestigingsadres: 1761ZP Anna Paulowna

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70205507

Telefoon: 06-18777481

E-mailadres: nienke@fijnleesbaar.nl