REDIGEREN

 

Verschil corrigeren/redigeren

Het verschil voor jou tussen een gecorrigeerde en een geredigeerde tekst is: nog blijere en tevredener lezers. Ze begrijpen de tekst beter doordat de tekst in een logische volgorde staat. Tussenkopjes laten zien wat je lezer kan verwachten. Een tekst leest zoveel fijner als het verhaal een geheel is. Hierdoor gaan ze jou en je bedrijf meer waarderen. Je imago vaart er wel bij.

Wil je een killertekst? Kies dan voor redigeren.

Hoe ik te werk ga

Mijn leidraad is het RED-model van Wim Daniels. Dit is een afgeleide van het CCC-model van Jan Renkema. RED staat voor redactie en voor Regels Eenheid en Doelgroep. Onder deze drie pijlers staan 23 punten gerangschikt die onderverdeeld zijn in vijf niveaus: Presentatie, Formulering, Opbouw, Inhoud en Tekstsoort. Door al deze punten bij redactie mee te nemen, blijft er geen fout meer zitten.

Bij redigeren kijk ik dus niet alleen naar de spelling, grammatica en interpunctie. Ik stel de vragen: zit er samenhang tussen de alinea's? Is het een lopend verhaal of moet er geschoven worden met de tekst? Past de tekst bij de doelgroep? Zit er consistentie in? Is de tekst congruent?


Consistentie is wanneer je in een tekst dezelfde soort woorden of spelling gebruikt. Zo kun je geluidhinder schrijven, maar ook geluidshinder is goed. Dan schrijf je in de hele tekst alle samenstellingen die op twee manieren geschreven kunnen worden met een tussen s of zonder tussen s. Maar niet dan wel en dan niet. Dat maakt een tekst slordig.

Een tekst is congruent als het onderwerp en de persoonsvorm in getal bij elkaar passen. Voorbeeld: de media heeft ... is fout. De media hebben ... is juist.

REDIGEREN IN HET KORT

 • Grammatica-, spelling- en stijlfouten

  Checken en gelijk corrigeren in de tekst.

 • Interpunctie

  Punten en komma's gelijk in de tekst goed zetten, waardoor de tekst het juiste leesritme krijgt.

 • Samenhang

  Checken van het geheel, zodat het verhaal klopt. Voorstellen over wijzigingen overleg ik eerst.

 • Structuur

  Indien nodig tussenkopjes en witregels aanbrengen. Ingrijpende veranderingen overleg ik eerst.

 • Doelgroep

  Stijl ten opzichte van de doelgroep checken. Het is de keus van de schrijver hoe hij zijn doelgroep aanspreekt. Als de tekst daartoe aanleiding geeft, adviseer ik hierover.

  Ingrijpende wijzigingen of voorstellen voor herschrijven overleg ik eerst. 

STRIPPENKAART

Neem een strippenkaart à € 450,00 voor 10 uur. Zet mij in als het jou uitkomt.
De strippenkaart is een jaar geldig.
Eén bedrag zonder extra kosten per woord en is voor zowel corrigeren als redigeren.
Een los uurtje mag ook, dan is je investering € 50,00

Weet je genoeg? Ben je er klaar voor om met mij in zee te gaan?

Neem dan contact met mij op voor het maken van afspraken.