TEKSTREDACTIE

 

Tekstredacteur nodig?

Tekstredacteur voor je e-books, rapporten, verslagen of andere zakelijke teksten. Redigeren gaat veel verder dan een eindcorrectie.

Als je als schrijver je tekst wilt laten redigeren, realiseer je dan dat iemand anders je tekst aanpast/verbetert. Veel schrijvers hebben hierdoor bij voorbaat al een hekel aan een tekstredacteur/-corrector. Goed om te weten dat ik altijd eerst met jou overleg over grotere ingrepen.

Enerzijds begrijp ik wel dat je wat terughoudend bent. Jouw tekst is toch jouw kindje, ontsproten aan je pen of toetsenbord. Het is eng als daar iemand aan gaat sleutelen.

Anderzijds weet ik zeker dat jij jouw lezers een foutloze tekst wilt voorleggen, zodat ze je stuk goed begrijpen. Er blij van worden, klant van je worden. En dat je meer tijd wilt overhouden. Zodat je andere ondernemersdingen kunt doen waar je geld mee verdient.

Daarom doe je er goed aan je tekst door mij te laten redigeren.

Redigeren met het RED-model van Wim Daniëls

Wat is redigeren?

De vraag 'Wat is redigeren?' kan ik niet heel kort beantwoorden. Kort samengevat zou ik zeggen: Redigeren is een tekst fijn leesbaar maken. Het gaat verder dan corrigeren, waarbij de redacteur alleen de (spel)fouten, incorrecte interpunctie en andere onnauwkeurigheden verbetert.

De omschrijving van redigeren uit het Handboek voor de Redacteur van Aalbrecht & Wagenaar luidt zo:

Bij redigeren maak je de tekst foutloos en goed leesbaar: naast corrigeren verbeter je zo nodig de zinsbouw, stijl en structuur, en signaleer je inhoudelijke gebreken. Daarnaast beoordeel je de woordkeuze, herschrijf je passages en schrijf je ontbrekende inleidingen, hoofdstuk- en paragraaftitels of bruggetjes, of geef je daar suggesties voor (…).

Hieronder enkele voorbeelden.

 • Corrigeren:
  • De psichotherapeut nam contact op met mensen, waarvan hij dacht dat ze het moeilijk had.
   • De psychotherapeut nam contact op met de mensen van wie hij dacht dat ze het moeilijk hadden.
    psichotherapeut=verkeerd gespeld;
    voor waarvan geen komma, want het is een beperkende bijzin. Het gaat alleen om mensen van wie hij dacht … en niet om alle mensen.
    Had=hadden: congruentiefout: mensen=meervoud, dus moet het werkwoord ook meervoud zijn.
 • Zinsbouw en stijl
  • Het contact opnemen met de mensen werd gedaan, omdat gedacht werd dat zij het moeilijk hadden.
   • Naamwoordstijl: Het contact opnemen: als een werkwoord in een zelfstandig naamwoord gebakken wordt.
   • Lijdende vorm: .... werd gedaan ... : als er geen handelend persoon is. Deze zinnen lezen nogal houterig en formeel. Zet de zin in de actieve vorm en als je weet wie de handelende persoon is, die erin verwerken:
  • De psychotherapeut nam contact op met de mensen van wie hij dacht dat ze het moeilijk hadden.
 • Structuur
  • Als ik structuur aanbreng, zet ik bij elkaar wat bij elkaar hoort onder duidelijke kopjes. Raken delen van een zin te ver uit elkaar, dan spreek je van een tangconstructie.
   • De psychotherapeut nam vorige week het besluit in een lange vergadering met zijn collega's, met wie hij daarna ging uiteten, contact op te nemen met de mensen van wie hij dacht dat ze het moeilijk hadden.
   • De psychotherapeut besloot contact op te nemen met de mensen van wie hij dacht dat ze het moeilijk hadden. Dit besluit nam hij vorige week in een langdurige vergadering met zijn collega's. Daarna gingen zij met z'n allen een hapje eten.
 • Inhoudelijke gebreken
  • Met de inhoud bemoei ik me niet gauw, maar als ik bijvoorbeeld een jaartal verkeerd zie staan, zal ik zo een fout zeker melden.
 • Woordkeuze
  • De woorden die een schrijver kiest, moeten bij zijn doelgroep passen. Als hij bijvoorbeeld voor een medisch vakblad schrijft, is het niet niet erg als hij jargon (vaktaal) gebruikt. Maar moet hij hetzelfde stuk voor Jan met de pet schrijven, wil hij dat zijn lezers de taal snappen. Ik vraag aan je voor welke doelgroep je schrijft.
 • Herschrijven
  • In overleg met de opdrachtgever herschrijf ik teksten naar een andere vorm. Bijvoorbeeld naar een wat simpeler taalgebruik.
   • Concretiseren = duidelijk maken of uitleggen
   • Coulance: bij wijze van coulance = bij uitzondering
   • Met betrekking tot = gaat over of over
   • Suggesties = voorstellen
 • Schrijven
  • De opdrachtgever kan vragen om inleidingen te schrijven. Ik kan voorstellen doen voor 'bruggetjes'. Dat zijn kleine stukjes verbindende tekst, zodat de zinnen of passages soepel in elkaar overlopen. Signaalwoorden:
   • Dan, ook, dus: conclusie
   • Al, hoewel, toch, weliswaar: toegeving
   • Als, mits, onder voorwaarde dat, tenzij: voorwaarde

Zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen geven, maar je ervaart het geluksgevoel pas als je een door mij geredigeerde tekst terugkrijgt. Wil je een indruk krijgen hoe ik schrijf of meer tips lezen? Lees dan mijn blogs.

Je kunt mij ook eerst een proefopdracht geven van maximaal 500 woorden. Dan krijg je een indruk van mijn werkwijze en heb je in ieder geval één foutloze pagina.