Wel of geen komma, een wereld van verschil

Wat zomaar in bedrijf X zou kunnen gebeuren is het volgende, met grote consequenties voor de afdeling Financiën.

Bonussen verdienen

Het gaat de laatste jaren voorspoedig in het bedrijf X. Het beoordelingssysteem is herzien en nu kunnen medewerkers bonussen krijgen voor behaalde afspraken. Iedereen heeft voor de planningsgesprekken competenties waaraan ze moeten voldoen, ontvangen. Tijdens die gesprekken maken de medewerkers en leidinggevenden afspraken over te behalen doelen. In de functionerings­gesprekken bespreken de leidinggevenden met hun personeel de voortgang. De ene medewerker heeft half in het jaar al aan zijn afspraken voldaan, de ander heeft wat meer tijd nodig. De verslagen van de gesprekken gaan naar HRM. Het hoofd van deze personeelsafdeling schrijft in het derde kwartaal een stukje voor het personeelsblad, waarin onder meer staat:

Het gaat
voorspoedig met ons bedrijf. … Daarom krijgen medewerkers, die goed gepresteerd
hebben, een extra procent bonus bovenop wat zij regulier verdienen …

Redigeren

Communicatie
krijgt het artikel toegestuurd om te redigeren. Zij constateren geen fouten.
Maar wat had hoofd HRM in eerste instantie en Communicatie zeker moeten doen?
Welke taalregel hadden zij moeten herkennen? Weet jij het? Lees verder …

Communicatie
had aan hoofd HRM moeten vragen of de komma na ‘medewerkers’ wel daar moest
blijven staan.

Taalregels

De betekenis
van deze zin is dat ALLE medewerkers een extra procent bonus krijgen. Waarom?
Omdat de komma aanduidt dat de informatie die daarna volgt eigenlijk weggelaten
zou kunnen worden. Volgens vastgestelde taalregels gaat het hier over een
uitbreidende bijvoeglijke bijzin. Zo een zin geeft extra informatie over het
zelfstandig naamwoord dat daarvoor staat. Deze informatie kan in principe
weggelaten worden.

Wat het hoofd
HRM eigenlijk bedoelde, maar niet schreef, is dat alleen de goed presterende
medewerkers een extra procent bonus krijgen. Hij had dus geen komma moeten
plaatsen. Dit heet een beperkende bijvoeglijke bijzin. Het beperkt het
zelfstandig naamwoord tot alleen dat; tot alleen die goed presterende
medewerkers.

Financiële gevolgen

De OR kreeg op
basis van deze taalregel het voor elkaar dat alle medewerkers een procent extra
bonus aan het eind van het jaar ontvingen. Wel zo eerlijk en goed voor het
moraal als het toch zo goed gaat met het bedrijf. De rest van de procenten
moeten de medewerkers zelf verdienen.

Zo zie je dat interpunctie heel belangrijk is. Heb je iemand nodig voor het checken/redigeren van jouw tekst, ik doe het graag voor je. https://fijnleesbaar.nl

Fijn Leesbaar

Ik ben Nienke Laane van Fijn Leesbaar.

Ik help kennisondernemers, publieke organisaties en zakelijke dienstverleners hun zakelijke teksten helder, foutloos en fijn leesbaar te maken. Dat bereik ik door mijn consciëntieuze en gedisciplineerde inzet.

Voor een goed imago vind ik het belangrijk dat zakelijke correspondentie en teksten duidelijk, foutloos en fijn leesbaar zijn.

Het is mijn missie bedrijven hiermee te helpen.

Heb je hulp nodig bij het redigeren van jouw teksten? Bel: 06-18777481 of mail me dan: nienke@fijnleesbaar.nl